Вараська загальноосвітня школа I – III ступенів №3

Психологічна службаПрактичний психолог – Савонік Руслана Василівна

  
Соціальний педагог – Калькова Ірина     Миколаївна

     

 Основною метою діяльності психологічної служби у школіє вивчення та створення умов, що максимально сприятимуть найповнішому розкриттю і розвитку індивідуальності дитини.

Завдання психологічної служби:  

1. Створення сприятливого психологічного клімату в педагогічному та учнівському колективі;

2. Профілактика негативних явищ і пропаганда здорового способу життя;


3. Соціально-психологічний супровід  дітей пільгових категорій;


4. Здійснення профілактично-просвітницької діяльності та пропаганди                     психологічних знань, підвищення рівня психологічної грамотності педагогів     та батьків;

5. Сприяння повноцінному розвитку особистості учнів на кожному віковому         етапі, створення умови  для формування у них мотивації до самовиховання     і саморозвитку;

6. Забезпечення   індивідуального підходу до кожного учасника навчально-           виховного процесу;

7. Психологічне забезпечення допрофільного та профільного навчання учнів;

8. Раннє виявлення дітей з особливими освітніми потребами та психологічне       забезпечення інклюзивної освіти;

9. Психологічний супровід випускників до та під час зовнішнього незалежного     оцінювання; 

10. Підвищення ефективності навчально-виховного процесу, застосовуючи на       практиці новітні досягнення психологічної науки і соціальної педагогіки.