Вараський ліцей №3 Вараської міської територіальної громади Рівненської області

Вараська міська рада оголошує конкурс на посаду керівника Вараського ліцею №3

Вараська міська рада оголошує конкурс на посаду керівника Вараського ліцею №3

Вараської міської територіальної громади Рівненської області

Вараська міська рада оголошує конкурс на посаду керівника

Вараського ліцею №3

Вараської міської територіальної громади

Рівненської області

Найменування і місцезнаходження закладу освітиВараський ліцей №3 Вараської міської територіальної громади Рівненської області; м-н Перемоги, 8,  м.Вараш, Рівненська область 34400
Найменування посади та умови оплати праціДиректор закладу загальної середньої освіти. Посадовий оклад, надбавки, доплати та премії встановлюються згідно з контрактом, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»; наказу МОН від 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» , інших нормативних документів
Кваліфікаційні вимоги до керівника закладу освіти відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту»Керівником закладу загальної середньої освіти може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років (крім керівників приватних, корпоративних закладів освіти), організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків, пройшла конкурсний відбір та визнана переможцем конкурсу відповідно до цього Закону.
Вичерпний перелік, кінцевий строк і місце подання документів для участі у конкурсіОсоба, яка претендує на зайняття посади директора закладу освіти особисто подає такі документи: – заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”; – автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу); – копія паспорта громадянина України; – копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста); – документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою; – копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання (крім приватних та корпоративних закладів освіти); – довідка про відсутність судимості; – довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду; – мотиваційний лист, складений у довільній формі. Особа може надати інші документи, що підтверджують її професійні та/або моральні якості.   Прийом документів: Вараська міська рада з 01.06.2021 по 30.06.2021 включно з 8.00 до 16.00, каб.314 за адресою: майдан Незалежності, 1 м.Вараш Рівненська область
Дата та місце початку конкурсного відбору, етапи його проведення та тривалість16.07.2021  у приміщенні Вараської міської ради (3-й поверх, мала зала).  Конкурсний відбір проводиться поетапно : Подання претендентами документів, що підтверджують відповідність кваліфікаційним вимогам; Протягом п’яти робочих днів з дня завершення строку подання документів для участі в конкурсі конкурсна комісія: перевіряє подані документи щодо відповідності установленим вимогам;   приймає рішення про допущення та/або недопущення до участі у конкурсі;оприлюднює на офіційному вебсайті засновника перелік осіб, допущених до участі у конкурсному відборі (далі – кандидати).Організація та забезпечення ознайомлення кандидатів із закладом загальної середньої освіти, його трудовим колективом та представниками органів громадського самоврядування такого закладу.перевірка знання законодавства  у сфері загальної середньої освіти;перевірка професійних компетентностей шляхом письмового виконання ситуаційного завданняпублічна та відкрита презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування. 20.07.2021- оприлюднення результатів конкурсного відбору (протягом 2 робочих днів після завершення конкурсного відбору) 23.07.2021– укладання трудового договору (контракту)  з переможцем конкурсу, підписання наказу про призначення на посаду директора закладу освіти (протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення рішення)
Прізвище та ім’я, номер телефону та адрес електронної пошти особи, яка уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі у конкурсіОстапович Ульяна Стапанівна – начальник організаійного відділу управління документооблігу та організаційної роботи виконавчого комітету Вараської міської ради Телефон – 2 33 07 rada@varash-rada.gov.ua

Залишити відповідь